Autumn Day - Wilmington - 1665 - 33870 - 214 - Plaid - Tan