Essentials Hampton - Wilmington Prints - 39626 100 White on White