Radiant Paisley - Kansas Studio - 9747 - 70 - Sepia