Radiant Paisley - Kansas Studio - 9747M - 70 - Sepia/Gold