Stonehenge Gradations Precuts - Northcott - 79 Robin's Egg