Stonehenge Gradations Precuts - Northcott - 95 Graphite